RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Емисии на твърди частици и въглеродни съединения, измерени на пътя.

Real Driving Emissions (Емисии при реално шофиране/RDE).

При новия метод за сертифициране вредните емисии се измерват също при реалната експлоатация на автомобила на пътя: WLTP-сертифицирането в лабораторията, при новите стандарти за отработили газове Euro 6c, Euro 6d-TEMP и Euro 6d, се допълва от измерване на вредните емисии на пътя. Установяването на „Real Driving Emissions“, съкратено RDE, трябва да гарантира, че граничните стойности за емисиите за азотни оксиди и броят на частиците се спазват не само в лабораторни условия, но и на пътя. За целта на автомобила се закрепват PEMS-устройства (Portable Emission Measurement System), така че дялът на вредните вещества в отработилите газове се измерва по време на движението.

Един така наречен коефициент за съвместимост (Conformity Factor, CF) посочва с колко повече измерените в режим движение по пътищата стойности се допуска да са максимално по-високи от Euro-6-лабораторните стойности. След преходна фаза се допуска стойностите за азотните оксиди и броят на частиците, при стандарт за отработили газове Euro 6d, да надвишава само с 50 % предписаните от лабораторията стойности. Тази добавка образува допуска на измерването на преносимите измервателни уреди в RDE-тестовете и трябва ежегодно да бъде проверявана, както и намалявана при необходимост.