Въздействия върху клиентите I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP въздействие върху клиентите

Въздействия върху клиентите.

Единно сертифициране, различно облагане с данъци.

Отражение върху данък МПС.

В много държави членки на Европейския съюз емисиите на CO2 на даден автомобил са също и основата за облагане с данъци – това е в компетенцията на националните правителства. В повечето европейски страни с данъчно облагане, зависещо от CO2, няма задължителни решения как трябва да се облагат с данъци автомобилите, сертифицирани съгласно WLTP. По принцип държавите членки на ЕС трябва да са въведели такова данъчно облагане до 1.1.2021 г.

Очаква се, че емисиите на CO2 съгласно WLTP-метода ще са по-високи, отколкото съгласно NEFZ-метода. Ако формулата на данъчното облагане не бъде съответно променена, това води до по-висок данък МПС.  

Оптимизиран, относно разхода, още от началото.

Управление на разхода чрез CO2-конфигуратора.

С новият WLTP-метод за сертифициране можете още при конфигурирането на Вашия автомобил да започнете със спестяването на гориво. Тъй като Mercedes-Benz Vans посочва прозрачно за всеки отделен автомобил специфичните стойности на емисиите CO2, Вие вече знаете, когато конфигурирате даден автомобил, как оборудването на автомобила ще се отрази на разхода на гориво.

Масата на автомобила може да се намали с помощта на компоненти с оптимизирано тегло, като например GfK-ресори на задния мост при Sprinter, които намаляват теглото на автомобила с около 12 кг. Въздушното съпротивление оптимизирате между другото чрез възможно затворен дизайн на колелата, както и с допълнителни монтажни детайли или облицовки на долната част на автомобила за по-добро обтичане. Съпротивлението при търкаляне може да се намали, например, чрез съответно оптимизирани гуми. Така можете да оборудвате Вашия автомобил не само по отношение на функционалността и комфорта съгласно Вашите желания, но също и с цел за възможен най-нисък разход на гориво.