Регламент за гумите | Mercedes-Benz
Товарен ван Sprinter

Новият етикет за гуми на ЕС.

Нов етикет за гуми на ЕС:
повече прозрачност, по-малко емисии.

На 1 май 2021 г. влиза в сила нов регламент относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри. Той ще Ви помогне съзнателно да изберете гуми, които са по-ефективни по отношение на разхода. Защото това може да спомогне за намаляване на разходите и на емисиите при личните и служебните автомобили.

Освен това новият етикет за гуми, който се въвежда с този регламент, подпомага целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Пътният транспорт и намаляването на отделяните от автомобилите емисии на CO2 играят много важна роля за постигането на тази цел.

Сравнение между стария и новия етикет за гумите на ЕС.

Новият етикет за гуми на ЕС (графиката вдясно) представя най-важните характеристики на гумите, като горивна ефективност, сцепление по влажна пътна настилка и шум при търкаляне, в още по-прегледен и опростен вид. Освен това той съдържа пиктограми за сцеплението върху сняг и лед, както и QR код, с който може да се прегледа листа с технически данни на продукта.

Характеристики на нов етикет за гуми на ЕС.

  • Новият етикет за гуми важи освен за гуми на леки автомобили, вече и за гумите на автобуси и тежкотоварни автомобили (класове гуми C1, C2, C3)
  • Нова, по-кратка скала за горивна ефективност с класификация A до E
  • Нова, по-кратка скала за сцепление по влажна пътна настилка с класификация A до E
  • Ново представяне на шумовите емисии с класификация A до C

Допълнителна информация върху новия етикет за гуми:

  • Идентификатор за типа гума (арт. № на гумата)
  • Нови пиктограми за сцепление върху сняг (3PMSF) и сцепление върху лед
  • QR код за всеки идентификатор за типа гума с линк към базата данни на ЕС за продуктите (EPREL)

Пиктограми на етикета за гуми на ЕС.

Icon für Rollgeräusch

Шум при търкаляне.

Външният шум при търкаляне е посочен в децибели и е класифициран в трите класа A, B и C.
Icon für Schneegriffigkeit

Сцепление върху сняг.

Със символа за сцепление върху сняг са обозначени гуми, които са подходящи за употреба при сняг.
Icon für Eisgriffigkeit

Сцепление върху лед.

Със символа за сцепление върху лед са обозначение гуми, които отговарят на минималните стойности за сцепление върху лед.
Относно информацията за новия Регламент относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри. Моля, имайте предвид, че действителното спестяване на гориво и безопасността на пътното движение зависят в голяма степен от Вашия собствен стил на шофиране и от конкретните условия (напр. метеорологични условия, топография, натовареност на трафика) по време на пътуването. Разходът на гориво може да се намали значително чрез един екологичен стил на шофиране. За подобряване на горивната ефективност и на сцеплението по влажна пътна настилка се препоръчва да проверявате редовно налягането в гумите. Моля, имайте предвид също така, че времето за реакция и дължината на спирачния път могат да се променят в зависимост от скоростта на движение и метеорологичните условия и че винаги трябва да се спазва съответната безопасна дистанция. За въпроси и допълнителна информация избраният от Вас партньор на Mercedes-Benz е на Ваше разположение.