EASY-PACK заден капак

По-комфортно товарене и разтоварване.

 

Отваряне и затваряне на задния капак чрез натискане на бутон.

Електрическото отваряне на задния капак EASY-PACK чрез натискане на бутон позволява комфортно товарене и разтоварване на товарното отделение. Задействането се извършва напълно практично през бутона на ключа за автомобила или през ръкохватката за отключване на задния капак. За да се намали риска от повреди, задният капак EASY-PACK разполага с автоматично разпознаване на препятствия.

По време на процеса на отваряне задният капак може да бъде спрян във всяка позиция. Автоматичният процес на затваряне се изпълнява през бутона на ключа за автомобила или през ръкохватката за отключване на задния капак. Извършва се автоматично прекъсване, ако товарът възпрепятства затварянето.