Мултифункционален волан, пътен компютър

Приятно усещане при допир, висока ергономичност.

Удобно, с възможно най-малко разсейване управление с 12 бутона.

Мултифункционалният волан с 3-лъчев дизайн с пътен компютър и 12 бутона впечатлява с приятното усещане при допир и високата ергономичност. През бутоните на мултифункционалния волан може да се извикват и управляват информация и менюта в комбиинструмента с възможно най-малко отклонение от пътното движение.

През бутоните отляво на волана има достъп до менютата. Отдясно водачът регулира силата на звука на аудио устройствата, телефона и гласовата навигация. Възможна е и функция Без звук. Освен това с бутоните от тази страна се приемат, съответно завършват телефонни повиквания.