Becker MAP PILOT

Стигнете до целта по-бързо и по-добре информирани.

Висококачествена навигация за Audio 15.

Компактният навигационен модул Becker® MAP PILOT превръща Audio 15 във висококачествена навигационна система с интуитивно обслужване. Визуализацията с 2D и 3D изображение на картите се извършва както на дисплея на Audio 15, така и в комбиинструмента с лесни указания за посоките. Въвежданията се извършват през Audio 15 или предлагащия се като опция мултифункционален волан. Навигационният модул е разположен незабележимо в жабката, свързан е чрез щекерна връзка и може да се извади по всяко време.