Система за спешни повиквания Mercedes-Benz

Автоматичното спешно повикване може да спести ценно време.

При пътно произшествие системата за спешни повиквания Mercedes-Benz може да помогне за бързото получаването на ефективна помощ на мястото на произшествието. Преносът на данни се осъществява чрез комуникационния модул в автомобила. По този начин спешното повикване не зависи от това дали мобилният телефон функционира, но за него е необходима GSM връзка и възможността да се определи местоположението на автомобила чрез GPS. Повикването може да бъде осъществено автоматично чрез датчиците за сблъсък или ръчно от водача чрез бутона „SOS“ в таванния модул за управление. След това спешното повикване се изпраща към телефона на Mercedes-Benz за спешни повиквания или към местна централа за спешни повиквания.