Асистент за сляпа зона

Безопасна смяна на пътната лента.

С асистента за сляпа зона Вие просто пътувате по-безопасно – особено при смяна на пътната лента. Посредством технология, базирана на радари, той наблюдава вместо Вас зоната, която външните огледала не показват. Така може да Ви предупреди визуално и акустично при евентуална опасност от страничен сблъсък с други участници в движението. Когато асистентът за сляпа зона разпознае автомобил в сляпата зона, в съответното странично огледало светва ясно забележим предупредителен символ. Ако Вие същевременно натискате мигача, за да извършите смяна на пътната лента, предупредителният сигнал в страничното огледало започва да мига и допълнително прозвучава предупредителен сигнал.