Активен асистент за следене на пътната лента

Останете безопасно в пътната лента.

Активният асистент за следене на пътната лента може да спомогне за предотвратяване на произшествия, като разпознае неволно напускане на пътната лента, предупреди Ви и евентуално предприеме намеса в управлението на волана. При това Вие винаги запазвате контрол: ако активно управлявате волана, натискате спирачка или ускорявате, системата не се намесва. Активният асистент за следене на пътната лента разпознава, когато Вие неволно пресечете прекъсната или непрекъсната маркировка и крайния контур на пътното платно, и Ви предупреждава чрез вибриране на волана. Ако Вие не реагирате и продължите да се отклонявате, системата се намесва в управлението на волана, за да върне автомобила отново в пътната лента. Намесите в управлението на волана не зависят от разпознатото насрещно движение.