Отделение за вещи на арматурното табло

Практична ниша.

Практичната ниша на арматурното табло Ви осигурява много място, за да можете да съхранявате по време на пътуване ежедневни предмети, като смартфон, таблет, портфейл или ключове, на лесно достъпно място. Освен това то е оборудвано с вграден извод USB-C, който може да използвате, за да заредите Вашия смартфон или друго мобилно крайно устройство. Освен много място и извод USB-C, нишата Ви дава възможност да монтирате бързо и удобно опционално предлагания държач за смартфон чрез специално предвидения безопасен механизъм за закрепване. Нишата може да бъде затворена и при инсталиран държач за смартфон.