Вътрешно осветление с LED технология

Дълготрайно вътрешно осветление, пестящо енергия.

Вътрешното LED осветление с превключвател, вградено в таванния модул за управление, осигурява добро осветяване на пътническото отделение и Ви позволява по-добро ориентиране при тъмнина. Двете вградени лампи за четене за водача и спътника създават добри условия за четене. Светлината може да бъде включена или изключена през таванния модул за управление или да бъде настроена така, че да се включва автоматично при отваряне на вратите. LED технологията има предимство също чрез дълготрайността на осветителните тела, ниския разход на електричество и по-голямата яркост в сравнение с обикновените осветителни тела. Вътрешното LED осветление включва лампи за четене, вградени в тавана на автомобила, за всички редове седалки.