Теглително-прикачно устройство с неподвижна сферична глава

Готов за допълнителни товари още от завода.

Благодарение на фабрично монтираното, неподвижно теглително-прикачно устройство с Вашия автомобил можете да транспортирате прикачен товар с тегло до посоченото максимално тегло. Фабричният монтаж спестява допълнително посещение на сервиз и допълнителна проверка от TÜV. Теглително-прикачното устройство представлява неподвижно, несваляемо теглително-прикачно устройство със сферична глава с 10-полюсна контактна букса за ремарке.