Задна врата на багажното отделение

Удобен за товарене, с видимост назад.

Задният капак на Вашия автомобил може да се отвори нагоре под ъгъл до около 90°. Така разполагате с много място за товарене и разтоварване. Вграденият прозорец подобрява видимостта Ви назад.

  • Задният капак се отваря с помощта на електрическия бутон за отваряне в лайстната на ръкохватката над регистрационния номер.
  • За да затворите задния капак, го издърпвате с помощта на ремъка за издърпване надолу.
  • Третата стоп-светлина е разположена в средата на задния капак над задното стъкло.
  • Стъклото на задния капак е отопляемо и снабдено със система за почистване и измиване.
  • Цялостната облицовка от пластмаса вътре предпазва задния капак от повреда.