Плъзгаща се врата вляво със стъкло

Повече светлина и видимост.

Освен удобния достъп до товарно отделение, съотв. до пътническия салон, плъзгащата се врата вляво има и други предимства: вграденото стъкло пропуска много светлина в пътническото отделение. Освен това при автомобили без разделителна стена тя позволява по-добра видимост настрани и назад – и чрез това по-голяма безопасност при маневриране. Отварящото се навън стъкло, което е вградено в плъзгащата се врата, или опционалното стъкло, свалящо се електрически надолу, могат при необходимост лесно да се отворят – например за по-добро проветряване през горещите дни.