Важните неща се съхраняват на достъпно място.

Събира документите и предметите в пътническото отделение.

Отделението за вещи във вътрешната облицовка на двете плъзгащи се врати предлага допълнителни ниши, така че документите и предметите да са подредени и едновременно с това пътниците да имат достъп до тях.

Lorem Ipsum