Практичен енергиен източник в автомобила.

Захранва електрическите принадлежности и уреди с електрическа енергия.

12-V щекерна букса служи като практичен източник на електрозахранване в пътническото отделение. Тя позволява свързването на електрически принадлежности, например хладилна кутия или прахосмукачка. Щекерната букса може да се използва и за зареждане, например на батерия на мобилен телефон.

Lorem Ipsum