Товарен ван Citan | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM607

Под капака: технически данни, размери и тегло на товарния ван Citan.

Размери и теглa.

Дължина на автомобила
Допустимо общо тегло

Двигатели и стойности на разхода на гориво.

Тип автомобил
* Посочените стойности са изчислени съгласно предписания метод на измерване. Става дума за „измерените стойности за NEFZ-CO₂“ по смисъла на член 2 № 2 от Разпоредба за извършване (ЕО) 2017/1152. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности. Поради законовите промени на валидния метод за проверка е възможно в сертификата за съответствие на автомобила, валиден за регистрацията на автомобила и съответно за данъка на автомобила, да са нанесени по-високи стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от офертата, а служат само за сравнение между различните типове автомобили.

Lorem Ipsum