Обезопасяване на товара с видимост.

Позволява визуална проверка на товара.

Непрекъснатата преградна стена между кабината и товарното отделение с едно стъкло дава на водача видимост назад и по този начин позволява визуална проверка на товара. Заедно с халките за закрепване на пода на товарното отделение преградната стена служи за правилното обезопасяване на товара. Преградната стена може да предпази водача и спътника от изплъзващ се товар и освен това служи за бариера срещу шум и мръсотия. При ниски външни температури благодарение на преградната стена кабината може да се затопли по-бързо. Преградната стена е изработена от лакирана в черно стоманена ламарина с неподвижен стъклен прозорец и се почиства лесно. Тя е здраво прикрепена с винтове към пода на автомобила и е непрекъсната от тавана до пода.

Lorem Ipsum