Бариера за товара, шума и замърсяването.

Може да предпази водача и спътника от товара.

Непрекъснатата преградна стена между кабината и товарното отделение заедно с халките за закрепване на пода на товарното отделение създават условия за обезопасяване на товара съгласно предписанията. Преградната стена може да предпази водача и спътника от изплъзващ се товар и освен това служи за бариера срещу шум и мръсотия. При ниски външни температури благодарение на преградната стена кабината може да се затопли по-бързо. Преградната стена е изработена от стоманена конструкция, боядисана в черно, и се почиства лесно. Тя е здраво прикрепена с винтове към пода на автомобила и е непрекъсната от тавана до пода.

Lorem Ipsum