Удобно сгъната.

Предпазва от товара, разширява товарното отделение.

Стоманената преградна решетка може да предпази водача и спътника от товара. Ако се транспортират особено дълги предмети, от страната на спътника тя може да се сгъне на 90°. Завъртащата се част на преградната решетка се деблокира, сгъва се на 90° към седалката на водача и се фиксира там. По този начин се увеличава товарното отделение и водачът може и занапред да бъде предпазван от товара.

Lorem Ipsum