Подканващ отвор на вратата.

Удобен за товарене, с видимост назад.

Задната врата на багажното отделение може да се отвори нагоре до ъгъл около 90° и осигурява голям отвор за товарене и разтоварване. Вграденият прозорец подобрява видимостта назад. Той е отопляем и разполага с уредба за миене и почистване на стъклото. Разположената в средата хромирана звезда Mercedes и типовата табелка подобряват външния вид на задната врата.

Lorem Ipsum