Citan Mixto | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM607

Под капака: техническите данни, размерите и теглата на Citan Mixto.

Размери и тегло.

Дължина на автомобила
Допустимо общо тегло

Двигатели и стойности за разхода.

Тип автомобил
112

* Посочените стойности са изчислени съгласно предписания метод на измерване. Става дума за „измерените стойности за NEFZ-CO2“ по смисъла на член 2 № 2 от Регламента за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията. Стойностите за разхода на гориво са изчислени на базата на тези стойности. Поради законовите промени на валидния метод за проверка е възможно в сертификата за съответствие на автомобила, валиден за регистрацията на автомобила и съответно за данъка на автомобила, да са нанесени по-високи стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само за сравнение между различните типове автомобили.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните специфични емисии на CO2 на нови леки автомобили можете да получите от „Насоки за разхода на гориво, емисиите на CO2 и разхода на електрическа енергия на нови леки автомобили“, които могат да бъдат получени безплатно от всички места за продажба и от DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).