Спомагат за по-добрата защита на товара.

 

Сигурно закрепване – на 2 до 4 неподвижни халки за закрепване.

Халките за закрепване на страничните стени спомагат за правилното обезопасяване и закрепване на товара, например на плоскости или прозорци, които се товарят изправени. Фиксирането ги предпазва от повреди и повишава безопасността при транспортиране. Броят на халките за закрепване на страничните стени варира според дължината на автомобила и вида надстройка.

Lorem Ipsum