ESP

По-голяма безопасност при критични пътни ситуации.

Програма за стабилност с полезни допълнителни функции.

Електронната стабилизираща програма ESP® има достъп както до спирачната система, така и до управлението на двигателя. Тя постоянно анализира измерените данни от датчика за ъгъла на завъртане на волана, датчика за оборотите, датчика за напречно ускорение и жироскопичния датчик и може да подпомогне водача, ако автомобилът попадне в нестабилно състояние. За части от секундата ESP® може целенасочено да се намеси чрез електрониката на двигателя и спирачната система и да подпомогне водача чрез активно добавяне на спирачни сили с цел стабилизиране на посоката.

ESP® включва допълнителни функции, които при специални ситуации могат да повишат безопасността на движение. Към тях спадат също антиблокиращата система ABS, системата против буксуване ASR и спирачният асистент BAS, който в случай на разпознато аварийно задействане на спирачката може да повиши спирачното налягане и така да съкрати спирачния път. При намеса на ESP® или системата против буксуване мига предупредителната лампа ESP®  на скоростомера.