Автоматични дневни светлини

За да бъдете забелязани в трафика по-добре и по-рано.

По-ефективно от пътуване на къси светлини.

Дневните светлини могат да повишат безопасността в трафика, тъй като подобряват разпознаването на автомобила. Те са разположени в бронята и се активират, щом бъде стартиран двигателят и късите светлини са изключени.