Датчик за дъжд и светлина

Удобно регулиране за по-добра видимост.

Автоматично управление на светлините за шофиране и стъклочистачките.

Датчикът за дъжд и светлина спомага за комфортното и безопасно шофиране, особено при слаба видимост и лоши атмосферни условия. При нужда той активира светлините за шофиране и регулира автоматично интервала за почистване на стъклата, като го съгласува с разпознатото от датчика за дъжд количество дъжд. При смрачаване, навлизане в тунел или силен дъжд и сняг и при автоматично положение на превключвателя за светлините за шофиране се включват автоматично. Също така при съответното положение на комбинирания лост се активират стъклочистачките в необходимата честота на почистване.