Въздушна възглавница за спътника

Може да намали риска от нараняване.

При злополука може да помогне за предпазването на спътника.

Въздушната възглавница за спътника може да помогне за предпазването на главата и горната част на тялото при сблъсък, както и за стабилизирането на цялото тяло и по този начин за значителното намаляване на риска от нараняване. Въздушната възглавница за спътника е разположена в арматурното табло от страната на спътника. Нейното място на монтаж се разпознава по надписа „Airbag“ върху арматурното табло. Въздушната възглавница за спътника не може да се деактивира. При разпознат сблъсък електронният блок за управление задейства въздушната възглавница и това се съгласува с обтегача на предпазния колан. За да не се стигне до нараняване поради задържащата сила на предпазния колан на спътника, в системата за пасивна безопасност е интегриран ограничител на силата на предпазния колан. За да не се затруднява излизането от автомобила поради надутата възглавница, газовете излизат от въздушната възглавница от страната, обратна на пътниците в автомобила.