Защита от природни бедствия

Стигнете по-бързо до целта

Борба с горските пожари и защита от природни бедствия
Все по-често природата ни атакува мълниеносно и безмилостно. Лавини и свлачища откъсват къщи и селища от останалия свят. Земетресения разрушават за секунди цели региони. Наводнения унищожават всичко по пътя си. Горски пожари заплашват градове и села. Гигантски вълни заливат колосални площи. Ураганни ветрове унищожават инфраструктурата.

Тогава, когато всяка секунда може да бъде решаваща, пожарникарите, полицаите, специализираните служби, общините и организациите за подпомагане от цял свят се доверяват на Mercedes-Benz Unimog. С безкомпромисна система за двойно предаване, портални мостове за екстремно голям клиренс и мощни двигатели, той е винаги насреща като надежден и верен помощник. Unimog бързо си проправя път до района на кризата и там разкрива целия си потенциал. Без значение дали ще се използва за снабдяване на населението, като мобилен сервиз или подвижна командна централа. Той се справя също толкова добре и като специален автомобил, носещ приспособления за отстраняване на препятствия, за разчистване на развалини или спасяване на пострадали. От първата до последната минута - Mercedes-Benz Unimog е винаги готов за подвизи.

Mercedes-Benz Bulgaria