Естествен, изгоден и с неутрален CO2 баланс :

Биогазът като гориво

Край на петролната зависимост - Биомасата и произведеният от тази суровина биогаз ви правят независими от конвенционалните суровини с изкопаем произход. Възможностите на биогаза от техническа и икономическа гледна точка като сигурно, изгодно и екологично гориво, включено в общия енергиен „микс”, досега не бяха използвани. В него обаче се крие огромен потенциал за бъдещето ни. Като изходна суровина за производството на биогаз могат да служат всички отпадъци – утайки на отточна вода, биологични и в частност растителни отпадъци. Много от тези изходни суровини са принципно безплатни, а полученият в процеса на ферментация газ с 60-процентно съдържание на метан превръща биогаза във високоенергийно и CO2 неутрално гориво, подходящо за задвижване на автомобили.

Предимствата на биогаза:

  • CO2-неутрален и с ниско ниво на емисии
  • Без ограничения в екологичните зони
  • Изключително ниско ниво на шум, което го прави идеален за работа през нощта
  • Предимства по отношение на разходите за гориво, данъците, пътните и митнически такси
  • Изключителни ползи по отношение на имиджа в градските общини и предприятия