Exclusive Edition – G-класа в най-ексклузивна форма.

  Страст към съвършенство.

  [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от използваните джанти/гуми.

  G-класа

  Cross-Country Veh.

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа