designo manufaktur edition – върхът на индивидуалността.

За най-високите изисквания.

[1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от използваните джанти/гуми.

G-класа

Cross-Country Veh.

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа