Алтернативни системи на задвижване – съвременна ефективност.

Model Cylinder
arrangement
and number
Engine displacement
(cc)
Rated power output
(kW at rpm)[1]
Top
speed
(km/h)
Fuel consumption
combined
(kg/100 km)[2]
CO2 emissions, natural gas
combined
(g/km)[2]
B 200 Natural Gas Drive 4 in-line 1991 115/5000 (115/5000) 200 (200) 4.4–4.3 (4.3–4.2) 119–117 (117–115)
Model Nominal output (kW (hp) at rpm)[3] Top
speed
(km/h)
Electrical energy consumption NEDC (kWh/100 km)[5] CO2 emissions, natural gas
combined
(g/km)[5]
B Electric Drive 132 (180) 9900-12,500* 160[4] from 16.6** 0

Иновативно. С ниско ниво на емисии. Авангардно.

Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични скоростни кутии.

* Максимална мощност. Мощност за продължителен период от време 65 кВт.

** Стойностите варират в зависимост от джантите/гумите.

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

[3] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[4] Електронно ограничена

[5] Посочените стойности са установени съгласно предписания измервателен метод (§ 2 No. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV и съответните изменения и допълнения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните модели автомобили.

B-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа