Алтернативни системи на задвижване – съвременна ефективност.

  Model Cylinder
  arrangement
  and number
  Engine displacement
  (cc)
  Rated power output
  (kW at rpm)[1]
  Top
  speed
  (km/h)
  Fuel consumption
  combined
  (kg/100 km)[2]
  CO2 emissions, natural gas
  combined
  (g/km)[2]
  B 200 Natural Gas Drive 4 in-line 1991 115/5000 (115/5000) 200 (200) 4.4–4.3 (4.3–4.2) 119–117 (117–115)
  Model Nominal output (kW (hp) at rpm)[3] Top
  speed
  (km/h)
  Electrical energy consumption NEDC (kWh/100 km)[5] CO2 emissions, natural gas
  combined
  (g/km)[5]
  B Electric Drive 132 (180) 9900-12,500* 160[4] from 16.6** 0

  Иновативно. С ниско ниво на емисии. Авангардно.

  Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични скоростни кутии.

  * Максимална мощност. Мощност за продължителен период от време 65 кВт.

  ** Стойностите варират в зависимост от джантите/гумите.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.

  [2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  [3] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

  [4] Електронно ограничена

  [5] Посочените стойности са установени съгласно предписания измервателен метод (§ 2 No. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV и съответните изменения и допълнения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните модели автомобили.