Специален модел – Motor Sport Edition.

  Създаден, за да заеме най-добрата стартова позиция.

  [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  A-класа

  Очарование

  Факти и данни

  Каталог и ценова листа