Форма за контакти

Ако имате забележки или предложения моля, споделете Вашето мнение. Ще се радваме на всяка препоръка от Ваша страна. Полетата обозначени с "*" са задължителни.

С натискането на бутона "Изпрати" давате своето съгласие, посочените в настоящата форма лични данни да бъдат използвани за обратна връзка и кореспонденция.

Ако предпочитате може да се свържете с нас на:

+800 9 777 7777
+359 29 35 86 27

Тип на съобщението*

Mercedes-Benz Bulgaria