Динамичен профил на шофиране.

Динамичен профил на шофиране.

Във WLTP се изобразява по-широк и по-динамичен профил на шофиране, който по отношение на разхода и емисиите постига стойности, които ще бъдат по-близки до реалното пътно поведение отколкото познатите досега стойности от NEFZ. Реалният разход на автомобилите не се променя, поради по-строгия тест-цикъл повечето измерени разходни стойности обаче се очертават като по-високи.
Въпреки че и NEFZ методът гарантира припокриващо се за производителите сравнение, той вече се счита за остарял. Наистина обусловените различия между принципите на лабораторното измерване и измерването на пътя остават да съществуват. WLTP обаче отчита в много по-широки граници факторите, влияещи на разхода на гориво.
Причината за повишаването се крие и в това, че специалното оборудване в бъдеще също ще се отразява в CO₂-стойността на даден автомобил.

Разликата при повишаване на цифровите CO₂-стойности от NEFZ във WLTP може да се отклонява в отделните автомобили в зависимост от технологията и оборудването.