WLTP.

По-реалистични разходи на гориво за повече прозрачност.

Най-важните нововъведения


WLTP - Новият метод за тестове за разход на гориво и отработени газове.

От 01. септември 2017 с WLTP се въвежда нов метод за тестване на разхода на гориво и на отработените газове, който трябва да доставя резултати, ориентирани по-близко до реалното шофиране в сравнение с NEFZ. Въз основа на новия цикъл измерените стойности по правило ще се установят по-високи.

Най-важните нововъведения


WLTP - Новият метод за тестове за разход на гориво и отработени газове.

От 01. септември 2017 с WLTP се въвежда нов метод за тестване на разхода на гориво и на отработените газове, който трябва да доставя резултати, ориентирани по-близко до реалното шофиране в сравнение с NEFZ. Въз основа на новия цикъл измерените стойности по правило ще се установят по-високи.

WLTP доставя по-точни стойности.

Изображението показва S-класа Limousine на изпитателния стенд: В три различни пътни цикъла се установяват специфичните за автомобила разходни стойности.

WLTP доставя по-точни стойности.

Клиентите печелят от WLTP, защото е по-реалистичен критерий за сравнение за разходните и емисионните стойности на различните модели автомобили.

Клиентите печелят от WLTP, защото е по-реалистичен критерий за сравнение за разходните и емисионните стойности на различните модели автомобили.

Тъй като във WLTP се взема под внимание индивидуалното оборудване на автомобилите, стойностите са по-точни отколкото при NEFZ - те ще бъдат фактическите специфични за автомобила. По този начин WLTP-разходните стойности в повечето случаи се очертават по-високи, но по-реалистични. При досегашния ежедневен разход нищо не се променя. Припокриващата се сравнимост в зависимост от производителя и модела се запазва. Mercedes-Benz одобрява както този нов лабораторен тест (WLTP), така също и измерванията, направени на пътя (RDE).

Въвеждане на WLTP


WLTP за всички държави от ЕС.

Въвеждане на WLTP


WLTP за всички държави от ЕС.

WLTP става задължителен за всички държави-членки на ЕС, други държави проверяват възможността за въвеждане на по-късен етап.

WLTP-цикълът за разход на гориво и емисии е валиден от септември 2017 за автомобили с предстоящо сертифициране и от септември 2018 за всички автомобили с предстояща регистрация. WLTP става задължителен за всички държави-членки на ЕС, други държави проверяват възможността за въвеждане на по-късен етап. От септември 2017 WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) ще замести последователно NEFZ (Нов европейски стандарт за разход на гориво) и ще осигури повече прозрачност.

  • От септември 2017

   От септември 2017

   Всички автомобилни типове (леки автомобили), които трябва да се сертифицират наново във връзка с емисиите, се проверят съгласно WLTP. Паралелно за тези автомобили ще продължи да се определя NEFZ-разходна стойност и тя ще продължи да се посочва като правно необходима стойност в документите за продажба, както и във всички по-нататъшни публикации.

   За новите разработвани модели допълнително в рамките на пътен тест, така наречения Real-Driving-Emission-Test (RDE), ще се проверява дали не се превишават Euro 6-граничните стойности за азотни оксиди и брой частици с оглед на факторите за съответствие.

  • От септември 2018

   От септември 2018

   Комплектното портфолио на автомобила е сертифицирано съгласно WLTP. Новите WLTP-стойности се изчисляват индивидуално за всеки автомобил и вероятно ще се посочват в документите за продажба, както и във всички следващи публикации. Остарелите модели се показват с NEFZ-разход.

   Паралелно с WLTP за всички нови регистрирани автомобили се потвърждава, че те в рамките на RDE-теста не превишават Euro 6-граничните стойности за броя на изпусканите частици като вземете предвид факторът за съответствие.

  • От септември 2019

   От септември 2019

   За всички новорегистрирани автомобили в рамките на RDE-тест се проверява дали Евро 6-граничните стойности за азотни оксиди не се превишават като се вземе предвид факторът за съответствие.

  • Край 2020

   Край 2020

   До края на 2020 за всички автомобили ще се определят както WLTP-, така и NEFZ-стойностите. Тези стойности трябва да са отразени след съответното сертифициране на автомобила паралелно в неговите документи. От 2021 WLTP стойностиte ще бъдат единствените разходни и емисионни стойности за всички леки автомобили. Употребяваните автомобили не са засегнати от това пренастройване, те ще запазят и занапред своите сертифицирани NEFZ-стойности, ако първоначалната регистрация е преди 31. август 2017.

  Често задавани въпроси


  Имате ли още въпроси?

  Намерете отговорите на Вашите въпроси по темата WLTP.

  Често задавани въпроси


  Имате ли още въпроси?

  Намерете отговорите на Вашите въпроси по темата WLTP.

  Mercedes-Benz отговаря на Вашите въпроси по темата WLTP: Какво се променя и какво означава това за Вас като клиент?
   • Какво е WLTP?

    Какво е WLTP?

    Съкращението WLTP означава Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure и е метод за проверка на стойностите за разход и отработени газове на даден автомобил, определени на ролков стенд. От 01. септември 2017 WLTP се въвежда постепенно и заменя предишния метод за проверка NEFZ. WLTP благодарение на динамичната си ориентация е метод, значително по-близък до действителния процес на шофиране отколкото досегашния метод.

    WLTP се отличава със значително по-високи ускорения, както и със съществено по-динамичен профил на шофиране. Максималната скорост се повишава на 131 км/ч, а средна скорост на 47 км/ч.

    Времето на шофиране се удължава с 10 минути, делът на изобразените на ролковия стенд движения по автомагистрала се повишава, едновременно се скъсяват времената на престой. Пътната отсечка се удвоява на 23 километра. Точките на включване се изчисляват предварително, в зависимост от спецификата на автомобила, както и на силовото предаване.

    Всички специални оборудвания, които влияят на аеродинамиката на автомобила, на съпротивлението при търкаляне на гумите или на масата на автомобила, се включват в бъдеще в оценката. Потреблението на електроенергия от функциите за комфорт също води до надбавка в CO2-стойността. Изключение в първата степен на WLTP е само климатичната система.

    С WLTP в света трябва да се въведе задължителен стандарт. Някои страни от ЕС са изпреварващи. Това помага за сравняване на разхода на гориво и вредните емисии на автомобилите от различни производители помежду им. Освен това стандартите допринасят за това, властите да могат да проверяват спазването на законовите гранични стойности за отработените газове – от въглеводород (HC) през въглероден моноксид (CO), азотни оксиди (NOx) до частици.

   • Какво е WLTC?

    Какво е WLTC?

    Пътните цикли на WLTP се наричат WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. За различните типове автомобили във WLTP са разработени три различни пътни цикъла, които държат сметка за съответното отношение мощност/тегло. Преобладаващата част на регистрираните в EС леки автомобили, които имат отношение мощност/тегло от повече от 34 kW/т (46 к.с./т), се съотнасят към WLTC клас 3.

    Тест-цикълът за автомобили от клас 3 се състои от четири части – Low, Medium, High, Extra High. Те симулират експлоатация на автомобила при градско и извънградско шофиране, както и по скоростни пътища и автомагистрали.

   • Какво е NEFZ?

    Какво е NEFZ?

    NEFZ (Нов европейски стандарт за разход на гориво) е валидният към момента проверочен цикъл за леки автомобили. С цел да се предоставят на клиента припокриващи се за производителите сравнителни и репродуцируеми стойности през 1970 влезе в сила първият европейски пътен цикъл. През 1992 той беше разширен с градско движение.

    Средната скорост на NEFZ е 34 км/ч, което е малко, същото важи и за данните за ускорението и за максималната скорост от 120 км/час Съставът на цикъла вече не отговаря на актуалното средно разпределение на различните части на отсечката.

    Консумацията на електроенергия от допълнителното оборудване и функциите за комфорт, като климатична система, радио или отопление на седалките, не преминава същевременно и в измерването. Освен това тук влизат технологични параметри, които благоприятстват отклонения. Start-Stopp-технологията има относително голямо влияние в NEFZ, защото NEFZ има висок дял от времена на престой.

    При автомобилите с механична предавателна кутия не се вземат под внимание специфични за автомобила параметри при определяне на точките на превключване. Това в сравнение с реалната експлоатация може да доведе до големи отклонения при разхода. Вследствие на непрекъснатия технически прогрес NEFZ вече не е съвременен метод и междувременно е остарял.

   • Какво е RDE?

    Какво е RDE?

    RDE означава Real Driving Emissions и е пътен тест за проверка на вредните емисии. Описва при реални условия провереното на пътя отделяне на емисии от автомобилите. Досега измерванията на отработените газове с цел типово одобрение се извършваха само на изпитателни стендове. От март 2016 емисиите трябва да се измерват в дефинирана рамка и в реален режим на движение.

    Посредством PEMS-уред (Portable Emissions Measurement System) се измерват емисии от азотен оксид (NOx), както и от въглероден оксид (CO). По-късно се определят също и емисиите от вредни частици. При това няма определен цикъл, шофира се и се измерва в реален ежедневен трафик при спазване на ППЗДП. Автомобилите се движат между 90 и 120 минути по обществените пътища, съответно една трета градско, извънградско и по автомагистрала.

    За града е предвидена средна скорост между 15 и 30 км/ч, на автомагистрала скоростите са от 90 и най-малко 110, но не повече от 145 км/ч. Външната температура трябва да е между 0 и 30 °C, климатичната система е включена. Пробното шофиране не трябва да се извършва на по-голяма височина от 700 метра над морското равнище и трябва да показва само 100 метра разлика във височината.

    От септември 2017 в RDE трябва да се спазват Euro 6 граничните стойности за вредни емисии в пътните тестове. Това важи на първо място за новите типове за сертифициране от 1. септември 2017 и най-късно от 1. септември 2019 за всички типове.

    Изискване на RDE-резултати

    RDE-резултатите на Mercedes-Benz автомобили, които са събрани както от Mercedes-Benz като производител, така също и от от други независими, държавно проверени технически служби, могат да бъдат изискани с посочване на PEMS-тестовото семейство на съответния Mercedes-Benz автомобил чрез формуляр за контакт.

    Принадлежащият на автомобила PEMS-тестови номер на семейството може да се види на интернет страницата на Съюза на евротейската автомобилна индустрия (ACEA).

   • WLTP в сравнение с NEFZ: Какво се променя?

    WLTP в сравнение с NEFZ: Какво се променя?

    WLTP-пътният цикъл, за ралика от NEFZ, продължава десет минути по-дълго и времето на престой е 13 процента. Цялта дължина на цикъла е 23,5 километра – т.е. повече от двойно отколкото при NEFZ, при който имаме 11 километра. При него имаме по-високи средни скорости до 131 км/ч, подлага автомобилите на по-силни скоростни колебания и залага на значително по-стриктни предписания за проверка.

    Освен това вече не се тества както досега само базисният вариант на даден модел, а се вземат под внимание допълнителното и специалното оборудване. Точките на включване се изчисляват предварително, в зависимост от спецификата на автомобила, както и на силовото предаване. Ръчните превключватели имат предимство при това индивидуално изчисляване в сравнение с твърдо зададените точки на включване при NEFZ.

   • Какво се променя за мен като клиент?

    Какво се променя за мен като клиент?

    Въвеждането на WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) се грижи за повече прозрачност по отношение на разхода на гориво. Клиентите печелят от WLTP, защото е по-реалистичен критерий за сравнение за разходните и емисионните стойности на различните модели автомобили.

    Всъщност чрез другите гранични условия ще се променят също и CO2- и разходните стойности: Даден технически идентичен автомобил има във WLTP процесно обусловено цифрово по-висока CO2- и разходна стойност в сравнение с NEFZ (Нов европейски стандарт за разход на гориво). Това се дължи напр. на съобразяването със специалното оборудване и по-строгите гранични условия в новия цикъл.

    Клиентите в бъдеще при избор на специално оборудване ще могат да определят по-точно отколкото досега CO2-стойността на своя модел автомобил. За да се осигури яснота и възможно най-висока прозрачност, Mercedes-Benz активно ще следи фазите на WLTP-въвеждането и целенасочено ще информира дилърите и клиентите.

    За целта ще има нова форма на отнасяща се до оборудването индикация: От модел с най-ниско енергийно потребление до версия с най-високо енергийно потребление. Като цифри този диапазон се простира от „WLTP Low“ (минимално специално оборудване) до „WLTP High“ (максимално специално оборудване).