Екологичен стил на шофиране: Влияещи фактори.

Множество физични величини, на които можете да въздействате частично преди и по време на шофиране, се отразяват на разхода на гориво.

Екологичен стил на шофиране: Влияещи фактори.

Множество физични величини, на които можете да въздействате частично преди и по време на шофиране, се отразяват на разхода на гориво.

Разходът на гориво и CO2-емисиите на A-класата може да се намалят чрез екологичен стил на шофиране.

Съпротивление на въздуха:

Съпротивлението на въздуха се намалява посредством възможно най-добра аеродинамика. Без багаж върху покрива(багажник) или багажници за велосипеди, както и при спазване на по-ниски скорости може да се поддържа по-ниско съпротивление на въздуха.

Съпротивление при търкаляне на гумите:

Допълнителното тегло, напр. багаж, както и прекалено ниското налягането в гумите повишава съпротивлението при търкаляне на гумите и по този начин прилагането на сила за ускоряване на автомобила и поддържане на константна скорост.

Стил на шофиране:

Шофиране на висока предавка при ниски обороти и с двигатели с висок въртящ момент, които позволяват шофиране с по-рядко превключване на предавките, позволява енергоспестяващо шофиране. Големите инерционни сили като рязко спиране и ускорение могат да се избегнат чрез равномерно, предвидливо шофиране

Опции:

Наред с това отоплението, климатичната система, мултимедийна развлекателна система и други функции за комфорт определящо влияят на разхода.