По-малко емисии от твърди частици.

По-малко емисии от твърди частици.

След над две години положителен практически опит в S 500 серийният бензинов филтър за твърди частици в S 560 4MATIC понижава[1] ефективно емисията от фини твърди частици. Системата отклонява потока на отработените газове в клетъчна структура и там отделя вредните частици. При предварително заложени условия на шофиране филтърът за твърди частици се регенерира. Потепенно се извършва въвеждането му в другите нови модели автомобили, фейслифтовете и новите поколения двигатели като M 264. Непосредствено след това е планирано въвеждането на филтъра за твърди частици и при текущите конструктивни типове.