Ефективност на фокус.

Разход и емисии


Разход на гориво и емисии. Какво е това?

Разход и емисии


Разход на гориво и емисии. Какво е това?

Разходът на гориво и емисиите на E-класа Limousine варират в зависимост от оборудването и двигателя. WLTP отчита тези различия.

Необходимото количество гориво варира в зависимост от конструктивното изпълнение на двигателя с вътрешно горене, големината на автомобила и теглото му, както и от стила на шофиране. Колкото по-голям е разходът, толкова по-голямо е количеството на изпускания въглероден диоксид. CO2-емисиите зависят непосредствено от количеството на изгорялото гориво – колкото по-висок е разходът на гориво, толкова по-високо е количеството на изпускания въглероден диоксид. Много от функциите за комфорт и безопасност влияят директно на разхода на гориво.

Разходни количества и чистота на изгаряне.

Почти огледално гладката повърхност на иновативната NANOSLIDE работна повърхност на цилиндъра намалява триенето и по този начин понижава разхода на гориво и емисиите.

Разходни количества и чистота на изгаряне.

Наред с CO2-емисиите са важни и други съставни части на отработените газове. Това се отнася по-специално за NOx- (азотните оксиди), както и емисиите от твърди частици, които се вземат под внимание при разглеждане на модерните дизелови и бензинови двигатели с директно впръскване. При това се прави разлика между разходни количества (отделяне на CO2) и чистота на изгаряне (NOx, частици).

Усъвършенстване на автомобила


Непрекъсната оптимизация.

Mercedes-Benz винаги се е стремял към оптимизация на процеса на изгаряне и на другите вътрешнодвигателни процеси, за да намали разхода и CO2-емисиите и да подобри чистотата на изгаряне. Така разходът за флотата на Mercedes-Benz моделите е намален почти наполовина след 1995 год.

Усъвършенстване на автомобила


Непрекъсната оптимизация.

Mercedes-Benz винаги се е стремял към оптимизация на процеса на изгаряне и на другите вътрешнодвигателни процеси, за да намали разхода и CO2-емисиите и да подобри чистотата на изгаряне. Така разходът за флотата на Mercedes-Benz моделите е намален почти наполовина след 1995 год.

Нашият стремеж: По-ниски емисии при едновременно висока мощност.

Автомобилни разработки: От техническа гледна точка Mercedes-Benz непрекъснато работи, за да направи автомобилите по-ефективни и с по-нисък разход.

Нашият стремеж: По-ниски емисии при едновременно висока мощност.

От техническа гледна точка Mercedes-Benz непрекъснато работи, за да направи автомобилите по-ефективни и с по-нисък разход. По време на разработката се настройват множество регулиращи параметри, за да се създаде възможно най-икономичен автомобил, при това обаче винаги да отговаря на собствените Mercedes-Benz изисквания за безопасност, дизайн, качество на продукта и резултати.

Филтър за твърди частици за бензинови автомобили.

Mercedes-Benz залага на по-нататъшното подобряване на екологичността и на внедряването в широк мащаб на филтрите за твърди частици, включително в бензиновите автомобили.

Филтър за твърди частици за бензинови автомобили.

Това, което междувременно е стандарт за дизеловите двигатели, вече е валидно и за бензиновите автомобили: Филтърът за твърди частици. Защото с цел по-нататъшно подобряване на екологичността, Mercedes-Benz като пръв производител ще предложи внедряването в широк мащаб на филтрите за твърди частици и за бензиновите автомобили.

ECO-оборудване


Пестете гориво благодарение на ECO-оборудването.

Клиентите в бъдеще при избор на специално оборудване ще могат да влияят повече върху CO2-стойността на своя модел автомобил отколкото досега. Mercedes-Benz предлага за целта не само избор на високоефективни двигатели, но и поддържа в списъка с оборудване специални опции за оптимизирана аеродинамика.

ECO-оборудване


Пестете гориво благодарение на ECO-оборудването.

Клиентите в бъдеще при избор на специално оборудване ще могат да влияят повече върху CO2-стойността на своя модел автомобил отколкото досега. Mercedes-Benz предлага за целта не само избор на високоефективни двигатели, но и поддържа в списъка с оборудване специални опции за оптимизирана аеродинамика.

  • AIRPANEL

   AIRPANEL

   За E-класа и C-класа с линия Exclusive съществува специалното оборудване AIRPANEL. При минимални изисквания за охладителна мощност AIRPANEL остава затворен. Със затворени ламели жалузите на радиатора допринасят за по-добра аеродинамика на автомобила, тъй като въздухът вече не може да преминава през двигателния отсек. По този начин се намалява съпротивлението на въздуха, както и разходът на гориво и следователно отделянето на CO2. Едва когато бъде необходима по-висока охладителна мощност ламелите се отварят. Системата се вижда отвън и предлага интересен визуален ефект.

  • AERO-колела

   AERO-колела

   Специални разработени AERO-колела с поведение на движение с особено нисък коефициент на триене и EU-„B“-лого снижават разхода. Този ефект се засилва още повече в комбинация с AERO-джанти, които с характерен дизайн и предимно затворени повърхности проявяват значително по-добра аеродинамика.

  Икономично шофиране


  Използване на потенциала за икономия. Щадене на ресурсите.

  Икономично шофиране


  Използване на потенциала за икономия. Щадене на ресурсите.

  Поддържане на индивидуален минимален разход на гориво в A-класа: Икономичният стил на шофиране спестява гориво и намалява CO2-емисиите.

  Екологичен стил на шофиране: Влияещи фактори.

  По-пестеливо шофиране: ECO-индикацията на мултифункционалния дисплей на CLA мотивира водача за по-ефективен стил на шофиране.

  По-ефективен стил на шофиране: ECO-индикация.