Технически данни.

Всички данни и факти за V-класа.

Дължини на автомобила


Пространствено чудо в три дължини.

Просторно и за хората, и за товарите.

До 8 лица и багаж – V-класата превозва и двете по най-добрия начин. Според необходимостта от пространство можете да поръчате V-класа в размерите компактен, дълъг и екстрадълъг.

Дължини на автомобила


Пространствено чудо в три дължини.

Просторно и за хората, и за товарите.

До 8 лица и багаж – V-класата превозва и двете по най-добрия начин. Според необходимостта от пространство можете да поръчате V-класа в размерите компактен, дълъг и екстрадълъг.

 • Компактен

  Mercedes-Benz V-класа, изглед отстрани, компактна
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отпред, компактна
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отзад, компактна

  Дължина на автомобила, компактен размер

  4,90 м

  Височина на автомобила около 1,91 м, с релси за багажник върху покрива около 1,96 м.

  Влиза в почти всеки подземен гараж!

  Обем на товарното отделение

  610 л–4200 л

  при максимум 8 места.

 • Дълъг

  Mercedes-Benz V-класа, изглед отстрани, дълга
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отпред, дълга
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отзад, дълга

  Дължина на автомобила, дълга

  5,14 м

  Височина на автомобила около 1,91 м, с релси за багажник върху покрива около 1,96 м.

  Влиза в почти всеки подземен гараж!

  Обем на товарното отделение

  1030 л–4630 л

  при максимум 8 места.

 • Екстрадълъг

  Mercedes-Benz V-класа, изглед отстрани, екстрадълга
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отпред, екстрадълга
  Mercedes-Benz V-класа, изглед отзад, екстрадълга

  Дължина на автомобила - размер екстрадълъг

  5,37 м

  Височина на автомобила около 1,91 м, с релси за багажник върху покрива около 1,96 м.

  Влиза в почти всеки подземен гараж!

  Обем на товарното отделение

  1410 л–5010 л

  при максимум 8 места.