Светлини и видимост

LED Intelligent Light System

Светлини и видимост

LED Intelligent Light System

Възможно най-добра видимост – при всяка ситуация.

Изображението показва начина на функциониране на LED Intelligent Light Systems в Mercedes-Benz SLC на второстепенен път.
Повторно гледане

Светлини за движение извън населено място: ярко осветяване на дълго разстояние.

Изображението показва начина на функциониране на LED Intelligent Light Systems в Mercedes-Benz SLC с други участници в пътното движение на второстепенен път.
Повторно гледане

Светлини за движение извън населено място при трафик: интелигентно управление на светлините.

Изображението показва начина на функциониране на LED Intelligent Light System на автомагистрала в Mercedes-Benz SLC.
Повторно гледане

Светлини за движение по автомагистрала: нарастване на мощността и обхвата на светлините.

Изображението показва начина на функциониране на светлините в завои на LED Intelligent Light System в Mercedes-Benz SLC.
Повторно гледане

Светлини в завои: фаровете се наклоняват по посока на завоя.

Изображението показва начина на функциониране на светлини за мъгла на LED Intelligent Light System в Mercedes-Benz SLC.
Повторно гледане

Светлини за мъгла: ярко осветена външна част на пътното платно.

Изображението показва начина на функциониране на светлините помощ при завиване на LED Intelligent Light System в Mercedes-Benz SLC.
Повторно гледане

Светлини помощ при завиване: повече светлина от страната на завиването.

Възможно най-добра видимост – при всяка ситуация.

За възможно най-добра видимост LED Intelligent Light System се адаптира автоматично към метеорологичните, светлинните и пътните условия.

За възможно най-добра видимост LED Intelligent Light System се адаптира автоматично към метеорологичните, светлинните и пътните условия.

Заедно с характерната оптика с два LED прожекционни модула за къси светлини и дълги светлини, LED Intelligent Light System предлага повече безопасност през нощта, разпределение на светлината в съответствие със ситуацията, цвят на светлината, близък до дневния и по-малко заслепяване.

Светлините за движение извън населено място осветяват края на пътното платно от страната на автомобила по-добре и на по-голямо разстояние, отколкото обикновените къси светлини. От скорост от 90 км/ч се включват светлините за движение по автомагистрала. Най-напред се повишава мощността на светлините, което осигурява по-добро осветяване на пътя и на края на пътното платно. От 110 км/ч обхватът на светлините се увеличава.

При процеса на отключване на автомобила поздравителната светлина посреща водача с изключителна светлинна инсценировка. LED техниката убеждава с много ниска консумация на електроенергия и дълъг експлоатационен живот.

Допълнителни функции на тази система са:

  • Активни светлини в завои.
Фаровете се наклоняват по посока на завоя – водачът може да вижда значително по-далеч.
  • Разширени светлини за мъгла.
Външната половина на пътното платно се осветява по-ярко – и въпреки това водачът се заслепява по-малко от отразената светлина.
  • Светлини помощ при завиване.
Подобряват осветяването на пътното платно чрез допълнителна светлина върху страната на завиване.