Светлини и видимост

LED Intelligent Light System

Светлини и видимост

LED Intelligent Light System

Възможно най-добра видимост – при всяка ситуация.

Изображението онагледява функцията на светлините помощ при завиване, които са съставна част на LED Intelligent Light Systems.
Повторно гледане
Изображението онагледява функцията на светлините за движение извън населено място, които са съставна част на LED Intelligent Light System.
Повторно гледане
Изображението онагледява функцията на светлините в завои, които са съставна част на LED Intelligent Light System.
Повторно гледане
Изображението онагледява функцията на светлините за мъгла, които са съставна част на LED Intelligent Light System.
Повторно гледане
Изображението онагледява функцията на светлините за движение по автомагистрала, които са съставна част на LED Intelligent Light System.
Повторно гледане

Възможно най-добра видимост – при всяка ситуация.

За възможно най-добра видимост LED Intelligent Light System се адаптира автоматично към метеорологичните, светлинните и пътните условия.

За възможно най-добра видимост LED Intelligent Light System се адаптира автоматично към метеорологичните, светлинните и пътните условия.

LED техниката убеждава с много ниска консумация на електроенергия, дълъг експлоатационен живот и приятна бяла светлина, чиито спектър е близък до този на дневната светлина.

Светлините за движение извън населено място осветяват края на пътното платно от страната на автомобила по-добре и на по-голямо разстояние, отколкото обикновените къси светлини. От скорост от 90 км/ч се включват светлините за движение по автомагистрала. Най-напред се повишава мощността на светлините, което осигурява по-добро осветяване на пътя и на края на пътното платно. От 110 км/ч обхватът на светлините се увеличава.

При процеса на отключване на автомобила поздравителната светлина посреща водача с изключителна светлинна инсценировка.

Допълнителни функции на тази система са:

  • Активни светлини в завои.
Фаровете се наклоняват по посока на завоя – водачът може да вижда значително по-далеч.
  • Разширени светлини за мъгла.
Външната половина на пътното платно се осветява по-ярко – и въпреки това водачът се заслепява по-малко от отразената светлина.
  • Светлини помощ при завиване.
Подобряват осветяването на пътното платно чрез допълнителна светлина върху страната на завиване.