Асистент за разпознаване на пътни знаци

На изображението се вижда симулация с Mercedes-Benz с два пътни знака.
Повторно гледане

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Системата може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже. При нарушаващо правилата и срещуположно на посоката на движение влизане в някоя улица следва, при наличие на съответните пътни знаци, оптично и акустично предупреждение.