Асистент за разпознаване на пътни знаци

На изображението се вижда симулация с Mercedes-Benz с два пътни знака.
Повторно гледане

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Да не забележиш пътен знак може да бъде не само скъпо, но и да доведе до опасни пътни ситуации. Асистентът за разпознаване на пътни знаци подпомага и предупреждава водача. Системата може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже на водача. При разпознато нарушаващо правилата и срещуположно на посоката на движение влизане в някоя улица следва, при наличие на съответните пътни знаци, оптично и акустично предупреждение.