Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Разпознава какво е позволено.

На изображението е представен асистент за разпознаване на пътни знаци на комбиинструмента на GLS.
Повторно гледане

Разпознава какво е позволено.

Системата може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже. При нарушаващо правилата и срещуположно на посоката на движение влизане в някоя улица следва, при наличие на съответните пътни знаци, оптично и акустично предупреждение.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци и отделни функции не се предлага във всички държави. Оптичното и акустичното предупреждение за грешно включване при съответните указателни табели засега е на разположение само в Германия.

Оборудването се предлага само в комбинация с COMAND Online.