Пътни асистенти и безопасност

Асистент за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент

Пътни асистенти и безопасност

Асистент за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент

Запазва дистанцията – остава в пътната лента.

Представена е визуализация на GLS с интегриран асистент за задържане на автомобила в пътната лента на асистент за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент.

Запазва дистанцията – остава в пътната лента.

Иновативната асистираща система подпомага водача при поддържането на безопасна дистанция до движещия се отпред автомобил и при оставането в средата на пътната лента.

Иновативната асистираща система подпомага водача при поддържането на безопасна дистанция до движещия се отпред автомобил и при оставането в средата на пътната лента.

По този начин системата предлага висок комфорт на разтоварване преди всичко при дълги отсечки и при движение в задръстване. Радарно базираната система задейства спирачката, когато е необходимо и ускорява отново, когато е възможно, до зададената желана скорост. Така се понижава рискът от сблъсък с движещия се отпред автомобил.

Предимствата на асистента за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент:

Изобразена е визуализация на асистент за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент на GLS.
Повторно гледане

Предимствата на асистента за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент:

  • Оставате в пътната лента без напрежение.

База за помощта на кормилния асистент са разпознатите от стереокамерата маркировки на пътното платно, които трябва да са добре видими от двете страни на пътната лента. При движение в задръстване под 60 км/ч системата се ориентира допълнително спрямо движещия се отпред автомобил, особено при липсващи или нееднозначни маркировки на пътните ленти.

  • Интелигентно Hands-Off разпознаване.

Ако водачът свали ръцете си от волана се извършва предупреждение и деактивиране на кормилен асистент само тогава, когато ситуацията го изисква. По този начин е възможно бавно движение в задръстване със свободни ръце.

  • Динамика по желание.

Изборът на програмите за шофиране повлиява и на тяговата характеристика на автоматичното регулиране на дистанцията.

  • Помощ по автомагистралата.

Системата може да подтисне непозволено изпреварване от дясно по автомагистрали или подобни на магистрали национални пътища, например при преминаващи задръствания или при движение в колона.

  • Предупреждава, когато стане напрегнато.

Автоматичното задействане на спирачките се извършва със забавяне от до 5 м/с2. Ако системата разпознае, че е необходимо по-силно задействане на спирачките, прозвучава предупредителен звуков сигнал и на дисплея на инструмента свети предупредителен символ. Това подканва водачът към задействане на спирачката. При необходимост се активира активният спирачен асистент.

Асистентът за дистанция DISTRONIC с кормилен асистент работи в скоростен диапазон от 0 до 200 км/ч. Системата функционира поради стереокамерата само ограничено при насрещни светлини, мъгла, нощ, дъжд или сняг.

Предлага се само като съставна част на пакет Пътни асистенти.