Пътни асистенти и безопасност

PRE-SAFE® PLUS.

Пътни асистенти и безопасност

PRE-SAFE® PLUS.

Предпазва преди и по време на удар отзад.

Снимката показва два автомобила Mercedes-Benz отгоре със стилизирано изобразяване на системата от датчици, с чиято помощ PRE-SAFE® PLUS разпознава възможен удар отзад.
Повторно гледане

Като се разпознае сблъсък с движещ се отпред автомобил, се предприемат превантивни мерки.

Предпазва преди и по време на удар отзад.

PRE-SAFE® PLUS системата може да задейства превантивни мерки за защита на пътниците при грозящ удар отзад.

PRE-SAFE® PLUS системата може да задейства превантивни мерки за защита на пътниците при грозящ удар отзад.

Ако бъде разпозната опасност от сблъсък с движещия се отпред автомобил, PRE-SAFE® PLUS активира задните аварийни светлини за да предупреди следващия водач с висока честота на мигане. Ако автомобилът се намира в спряло състояние, спирачното налягане може да активно да се повиши и да бъде намалено силовото въздействие върху пътниците по време на сблъсък.

Към допълнителните превантивни мерки се числят реверсивното обтягане на предпазния колан за водача и спътника за фиксиране и по-добра подготовка при случай на сблъсък.