Безопасност.

За осем пътника. И следващите поколения.

Системи за безопасност и асистиращи системи за водача


Така сигурно, както очаквате от един Mercedes.

Образцово ниво на безопасност и с електрическо задвижване.

В EQV можете да се чувствате също така безопасно, както във всеки друг Mercedes. Това е така, защото автомобилите с електрическо задвижване преминават през подробни изпитания и тестове при сблъсък, които са типични за Mercedes-Benz. А оборудването за безопасност като асистиращите системи за водача, въздушните възглавници и системите за регулиране на пътната динамика са на образцовото ниво, характерно за Mercedes-Benz.

Системи за безопасност и асистиращи системи за водача


Така сигурно, както очаквате от един Mercedes.

Образцово ниво на безопасност и с електрическо задвижване.

В EQV можете да се чувствате също така безопасно, както във всеки друг Mercedes. Това е така, защото автомобилите с електрическо задвижване преминават през подробни изпитания и тестове при сблъсък, които са типични за Mercedes-Benz. А оборудването за безопасност като асистиращите системи за водача, въздушните възглавници и системите за регулиране на пътната динамика са на образцовото ниво, характерно за Mercedes-Benz.

Въздушни възглавници

Стандартното оборудване включва въздушни възглавници, като и въздушни възглавници за прозорци и гърдите и таза на водача и спътника. Опционалните въздушни възглавнички при страничните стъкла в задната част на купето разширяват защитата с въздушни възглавници и върху пътническия салон.

PARKTRONIC

PARKTRONIC Ви помага да избегнете повреди при паркиране и маневриране. Ако Вашият автомобил се доближи до разпознато препятствие, ще бъдете информирани чрез визуални и звукови сигнали.

В зависимост от разстоянието първо се активират жълтите LED светлини, а червените LED светлини и звуковите сигнали се добавят, когато автомобилът се приближи още повече.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System подобрява видимостта на водача и по този начин пътната безопасност, тъй като може да адаптира автоматично осветяването на пътното платно според различните пътни ситуации.

Активен спирачен асистент

Активният спирачен асистент може да Ви подпомогне да избегнете произшествия с движещите се отпред автомобили и с пресичащи пешеходци, както и да намали последиците от произшествието.

При разпознаване на опасност от сблъсък той първо предупреждава чрез визуални и звукови сигнали. Ако водачът не предприеме действия, системата започва автоматично самостоятелно аварийно задействане на спирачките.

Стандартен пакет Пътни асистенти

Стандартният пакет Пътни асистенти е интелигентна комбинация от 3 асистиращи системи за водача, които могат да Ви подпомогнат по време на шофиране и да осигурят по-голяма безопасност.

Компоненти:


– активен спирачен асистент;
– асистент за сляпа зона;
– асистент за следене на пътната лента.

Ценна помощ при спазването на пътната лента.

Активен асистент за следене на пътната лента

Mercedes-Benz EQV: активен асистент за следене на пътната лента

Ценна помощ при спазването на пътната лента.

Активен асистент за следене на пътната лента

Асистентът за запазване на пътната лента може да спомогне за предотвратяване на произшествие поради неволно излизане от пътната лента. Мултифункционалната камера може да разпознае ограничения на пътното платно и следи дали автомобилът се движи в пътната лента. При разпознато неволно напускане на пътната лента – например поради невнимание – системата предупреждава чрез пулсираща вибрация на волана. По този начин водачът се приканва да насочи автомобила обратно в пътната лента.

Повече безопасност при смяна на пътната лента.

Повече безопасност при смяна на пътната лента.

Асистент за сляпа зона

Асистент за сляпа зона

Асистентът за сляпа зона подпомага водача при смяна на лентата по многолентови пътища. Чрез оптични и акустични предупредителни сигнали той помага за своевременно разпознаване на автомобили в сляпата зона. Ако системата регистрира автомобил в тази зона, тя предупреждава чрез червен триъгълник в съответното външно огледало. Ако светлинният пътепоказател бъде включен въпреки това визуално предупреждение, триъгълникът започва да мига бързо и допълнително прозвучава предупредителен сигнал.

Почти винаги имате поглед върху това какво е позволено.

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Mercedes-Benz EQV: асистент за разпознаване на пътни знаци

Почти винаги имате поглед върху това какво е позволено.

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Асистентът за разпознаване на пътни знаци подпомага водача чрез постоянна индикация на разпознатите ограничения на скоростта, както и забрани за навлизане и изпреварване и тяхната отмяна. Това помага особено по участъци с често сменящи се ограничения на скоростта, например на строителни участъци. Оптичен и акустичен сигнал предупреждават евентуално при разпознато пренебрегване на забрана за навлизане.

Превантивна защита при критични ситуации на пътя.

PRE-SAFE®

Mercedes-Benz EQV: PRE-SAFE

Превантивна защита при критични ситуации на пътя.

PRE-SAFE®

Превантивната система за безопасност на пътниците PRE-SAFE® може предварително да разпознае критични ситуации на пътя и да предприеме превантивни мерки за защита на пътниците. Към мерките спадат реверсивното обтягане на предпазните колани на водача и на спътника, затварянето на евентуално отворени прозорци и системи на покрива, както и – в комбинация с електрическо регулиране на седалките – разполагане на седалката на спътника в позиция, която е по-благоприятна в случай на произшествие.

Защитна аларма.

Пакет Защита срещу кражба

Защитна аларма.

Пакет Защита срещу кражба

Пакетът Защита срещу кражба може помогне да защитите автомобила чрез оптична и акустична аларма при разпозната опасност от кражба. Той включва алармена система срещу взлом и кражба (EDW), система за защита на вътрешното пространство и система за защита срещу принудително теглене на автомобила.

Може да предупреди водача при преумора.

ATTENTION-ASSIST

Mercedes-Benz EQV: ATTENTION ASSIST

Може да предупреди водача при преумора.

ATTENTION-ASSIST

Асистентът ATTENTION ASSIST може да спомогне за избягване на краткотрайно заспиване и по този начин допринася за по-голяма безопасност на движение особено при дълги пътувания и през нощта. Системата предупреждава водача оптично и акустично, когато разпознае типични признаци на преумора или невнимание, и го подканва да направи почивка. За да бъде анализирано пътното поведение, движенията на волана се оценяват и се използват за изготвяне на индивидуален профил на водача.

Подпомага спазването на пътната лента при страничен вятър.

Асистент при страничен вятър

Подпомага спазването на пътната лента при страничен вятър.

Асистент при страничен вятър

Асистентът при страничен вятър може своевременно да идентифицира излизане от пътната лента, причинено от силни странични пориви на вятъра, и да подпомогне водача да остане в пътната лента. Тъй като внезапно излизане на автомобила от пътната лента може да предизвика непремерени реакции на водача. Асистентът при страничен вятър може да коригира автоматично курса на автомобила при скорост над 80 км/ч. Така значително се намалява изместването от лентата и въздействието на страничния порив на вятъра до голяма степен се компенсира или намалява.