Пакет Advanced.

Първото надграждане на оборудването за Вашия EQA.

Пакет Advanced.

Първото надграждане на оборудването за Вашия EQA.

Изображението показва широкия, изцяло дигитален дисплей инструмент с висока резолюция в EQA от Mercedes-EQ.

Напълно дигитален инструментално табло .

Чрез напълно дигиталното инструментално табло , което е част от широкоекранния кокпит, имате поглед над цялата важна информация и всички стойности, отнасящи се до мощността.

Изображението показва медийния дисплей с диагонал на екрана 10,25" в EQA от Mercedes-EQ.

Медиен дисплей

Също елемент на широкоекранния кокпит: 10,25 инча медиен дисплей със сензорно управление възпроизвежда Вашето медийно съдържание с изключителна острота и брилянтно качество на картината.

Изображението показва EQA от Mercedes-EQ с фокус към външното огледало, което при пакета Огледала може да се отваря и прибира електрически.

Пакет Огледала.

С пакет Огледала външните огледала например могат да се отварят и прибират електрически чрез бутон в панела за управление на вратата на водача.

Изображението показва графично представяне на пакет Паркиране с камера за заден ход в EQA от Mercedes-EQ.

Пакет Паркиране с камера за заден ход.

Пакет Паркиране с камера за заден ход и прегледно изображение на обстановката зад автомобила, с помощта на практични помощни линии.

Изображението показва графично представяне на предлагания опционално асистент за сляпа зона на EQA от Mercedes-EQ.

Асистент за сляпа зона.

Асистентът за сляпа зона е базирана на радар асистираща система, която може да разпознае както автомобили, така и двуколесни превозни средства в сляпата зона.