Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Пътни асистенти и безопасност

Асистент за разпознаване на пътни знаци

Разпознава какво е позволено.

Изображението онагледява функцията на асистента за разпознаване на пътни знаци, който може да разпознае и покаже ограниченията на скоростта.
Повторно гледане
Mercedes-Benz Intelligent Drive в Е-класа T-модел: асистент за разпознаване на пътни знаци
Повторно гледане

Разпознава какво е позволено.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци може да разпознае ограничения на скоростта, забрани за навлизане и изпреварване, както и тяхната отмяна и да ги покаже.

Така водачът ефективно е подпомогнат при спазването на правилата за уличното движение и се повишава пътната безопасност. Това важи особено за дълги монотонни отсечки със сменящи се пътни знаци, в райони на строителни площадки или непознати градове.

Предлага се само като съставна част в комбинация с COMAND Online.

Асистентът за разпознаване на пътни знаци и отделни функции не се предлага във всички държави. Оптичното и акустичното предупреждение за грешно включване при съответните указателни табели засега е на разположение само в Германия.